תקנות הכניסה לישראל (קביעת אזורים גאוגרפיים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד)


עד ליום 10.7.2014, לעובדים זרים אשר הועסקו בענף הסיעוד בארץ, היה החופש לבחור לעבוד עבור מעסיקים מכל רחבי ישראל.

מצב זה, השאיר את הבחירה של מיקום העבודה בידי העובד הזר באופן שיצר מחסור גדול בעובדים זרים סיעודיים באזורים פחות "פופולריים", כגון דרום הארץ והצפון הרחוק.

לאור הקושי הרב במציאת עובד סיעודי, באזורים שאינם במרכז הארץ, הוספו תקנות הכניסה לישראל (קביעת אזורים גאוגרפיים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד).

התקנות קובעות כי עובד זר יעבוד רק באזור גאוגרפי שנקבע לו, כאשר ניתן לעבור לאזור "פחות פופולרי בלבד" וזאת במטרה להפחית את כמות הישראלים בעלי היתרי ההעסקה הננטשים לטובת מעסיקים באזורי המרכז.  

במסגרת התקנות, חולקה הארץ לשלושה חלקים:

  1. תל אביב – אזור מס' 1
  2. מרכז – אזור מס' 2
  • פריפריה – אזור מס' 3

נקבע, כי עובד זר שהוזמן לעבוד אצל מעסיק באזור מס' 1 (אזור תל אביב), יוכל להחליף מעסיקים ולעבוד באזור מס' 1 ללא הגבלה, ובנוסף תהיה בידו האופציה לעבור לעבוד באזור מס' 2 או 3.

באם העובד הזר, מאזור 1, החליט לעבור לעבוד באזור מס' 2, הוא לא יוכל לחזור ולעבוד באזור 1. ברגע שהחליט לעבור לאזור מס' 3, העובד לא יוכל לחזור לאזור 2 או 1.

הדין לעובד הזר באזור מס' 2: העובד הזר יוכל לעבוד, ולהחליף מעסיקים המתגוררים באזור מס'  2, או באזור מס' 3, אולם אם יעבור לאזור 3, לא יוכל לחזור לאזור 2. עובד מאזור 2 לא יכול לעבוד באזור 1, למעט מקרה בו הסתיימה עבודתו בערבות פטירת המעסיק או מעבר המעסיק לבית אבות.

עובד זר שהחל לעבוד באזור 3, לא יוכל לחליף את אזור עבודתו, למעט מקרה בו הסתיימה עבודתו בערבות פטירת המעסיק או מעבר המעסיק לבית אבות.

למשרדנו ניסיון בהגשת ערעורים ועררים בעניין מעבר עובדים זרים בין אזורי העסקה, במקרים בהם יש צורך ממשי בכך.