צו הורות פסיקתי לאחר הליכי פונדקאות בחו"ל

במסגרת הליכי פונדקאות בחו"ל, משרד הפנים מכיר בהורי הילדים, רק על פי בדיקה גנטית השוואתית בין ההורה לילד.

לאחר הוכחת קשרי משפחה לאחד מהורי הילד (בהנחה שההורה ישראלי), משרד הפנים יכיר בילד כילדו של אזרח ישראלי ויעניק לילד מעמד של אזרח ישראלי מלידה.

בהליכי פונדקאות בחו"ל, גם אם ההורים נשואים ותעודת הלידה בחו"ל ניתנה על שם שניהם כהורים, משרד הפנים ירשום רק את ההורה הקשור גנטית לילד.

במקרים רבים, הליך הוריית הילד נעשה בסיוע של תורמת ביציות. במקרה זה, משרד הפנים ירשום במרשם רק את ההורה הקשור גנטית לילד .

משרד הפנים ידרוש מהאם המיועדת לעבור הליך הכרה באימהות, באמצעות קבלת צו הורות לטובתה. ההליך מבוצע בבית המשפט לענייני משפחה, שצד להליך הוא משרד הרווחה.

משרד הרווחה יבחן את טובת הלידה ובהתאם ייתן עמדתו לקביעת צו הורות האם על התינוק.

רק לאחר קבלת צו ההורות לטובת האם המיועדת, היא תוכל להירשם כאימו של התינוק במרשם.

כך גם במקרים של הליכי פונדקאות בחו"ל של בני זוג מאותו המין.

משרד הפנים ירשום את ההורה על פי בדיקה גנטית המוכיחה קשרי משפחה לתינוק וההורה השני יאלץ לבצע הליך של צו הורות על מנת להיות מוכר משפטית כהורה נוסף לתינוק שנולד.

במקרים בהם בני זוג מאותו המין יקבלו תעודת לידה, לאחר צו הורות מבית המשפט במדינה שלישית, משרד הפנים יהיה מחויב לרשום את הצו ממדינה שלישית, אם הצו מאומת כדין אולם יתכן כי יתעוררו בעתיד שאלות לגבי מעמדו המשפטי של הצו ורישומו ולכן מומלץ גם מקרה של צו משפטי מעין זה, לבצע הליך של צו הורות לטובת בן הזוג שאינו קשור גנטית לילוד, למען הסר ספק.

למשרדנו ניסיון רב בטיפול בקבלת צווי הורות בבתי המשפט השונים בישראל.