פונדקאות בחו"ל

הליך הפונדקאות בישראל מוסדר בחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) התשנ"ו 1996 (להלן:"החוק").

בישראל, לא ניתן לבצע הליך פונדקאות ללא אישור "וועדת האישורים" להסכם הפונדקאות שנערך. ביצוע הליך פונדקאות ללא אישור וועדת האישורים מהווה עבירה פלילית!

ישנם קריטריונים, על פי החוק, מי תאושר ע"י הוועדה לשמש כאם פונדקאית. וקיימות אף מגבלות רבות (בת אותה דת, העדר קרבה משפחתית, שאינה נשואה וכו'..).

על ההורים המיועדים להגיש לוועדה מסמכים/דו"חות רבים אודות מצבם הרפואי/נפשי.

בנוסף קיימת מגבלת גיל (להורים המיועדים).

פעמים, וועדת האישורים אינה מאשרת את בקשת ההורים המיועדים, אם בשל טעם הנעוץ בהם או בשל אי התאמת הפונדקאית להליך.

החוק קובע כי מצבה האישי של האם הפונדקאית לא יהיה "נשואה" (במקרים מסוימים  הוועדה יכולה לאשר אישה נשואה להיות אם פונדקאית), קביעה זו, מקטינה באופן משמעותי את היצע האימהות פונדקאיות בישראל.

מרגע שהחליטו ההורים המיועדים לעשות שימוש באם פונדקאית בישראל, עד להחלטת וועדת האישורים בבקשתם (החלטה חיובית או שלילית) עשוי לחלוף זמן רב מאוד.

על אף שקיים איסור לשלם לאם הפונדקאית שכר עבור שירותיה, הפיצויים המותרים, על פי חוק בישראל, עשויים להגיע לסכומים בלתי מבוטלים. 

לאור כל זאת, בשנים האחרונות, פנו ישראלים רבים לאפיקים אלטרנטיביים של פונדקאות-בחו"ל.

ישנן מספר מצומצם של מדינות, שבהן הפונדקאות מותרת על פי חוק.

כמו כן, ישנן מדינות שהפונדקאות אינה מעוגנת בחוק אולם לא קיימת מניעה חוקית לבצעה והיא מתרחשת על פי הצעת חוק ונהלים ופסיקת ביתי המשפט (כגון מרבית המדינות בארה"ב).

פונדקאות בחו"ל

השאלות המשפטיות המתעוררות במהלך הליך זה, רבות הן. בעיקרן של שאלות אלה הזכויות והחובות המשפטיות של הצדדים להליך פונדקאות חו"ל.

ההורים המיועדים חייבים לדרוש כי ההסכמים, עליהם חותמים כל הצדדים להליך פונדקאות בחו"ל, יהיו מנוסחים ע"י עו"ד מנוסים ומיומנים, באופן שלא יותיר מקום לפרשנות משפטית וכי יהיה ברור שההורים הביולוגים (ההורים המיועדים) הינם הוריו של היילוד בהליך פונדקאות חו"ל.

מלבד השאלות המשפטיות הרבות העולות בהליך הפונדקאות בחו"ל, בדבר זכויות הורות על הילוד, חשוב לבדוק כי המדינה הנבחרת לביצוע ההליך מאפשרת זאת מבחינת הדין המקומי.

העדר דין מקומי ברור בעניין, עלול לפתוח פתח לתביעות בגין זכויות בילוד, דבר היכול לעכב באופן משמעותי את השבת הילוד לישראל.

 

עו"ד מקצועי ובעל ניסיון בתחום הפונדקאות, יכול לסייע ללקוחותיו ולוודא כי החוזים עליהם חותם הלקוח, מתאימים לחקיקה בישראל וכי לא קיימים בהליך פגמים שעשויים לעכב או במקרים קיצוניים אף לבטל את החזרת הילוד לישראל.

 

למשרדנו ניסיון של שנים רבות בתחום הפונדקאות, רישיונות הכניסה לישראל וקבלת דרכונים.

עו"ד דנה מגדסי מנהלת תיקי פונדקאות החל משנת 2009 והינה העו"ד הראשונה בישראל לטפל בתיקי פונדקאות מאוקראינה. משרדה מטפל בהליכי פונדקאות באוקראינה, בארה"ב בקנדה.

 

פונדקאות בחו"ל-הליכים משפטיים בישראל

בנוסף לאספקטים החוקיים להליך הפונדקאות בחו"ל, יש צורך בהוצאת תעודת מסע/דרכון ישראלי והסדרת מעמדו של היילוד כאזרח ישראלי.

על פי סעיף 4 לחוק האזרחות, התשי"ב-1952 ילוד שנולד מחוץ לישראל כאשר אחד מהוריו ישראלי, ייחשב כישראלי מלידה:

"אזרחות מכוח לידה (תיקונים: התש"ם, התשנ"ו)

  1.    (א)   אלה יהיו, מיום לידתם, אזרחים ישראליים מכוח לידה:

        (1)   מי שנולד בישראל כשאביו או אמו היו אזרחים ישראליים;

        (2)   מי שנולד מחוץ לישראל כשאביו או אמו היו אזרחים ישראליים -

          (א)   מכוח שבות;

          (ב)   מכוח ישיבה בישראל;

          (ג)   מכוח התאזרחות;

          (ד)   לפי פסקה (1);

          (ה)   מכוח אימוץ לפי סעיף 4ב(1).

    (ב)   לענין סעיף זה, מי שנולד אחרי מות אחד מהוריו, דייו שאותו הורה היה במותו אזרח ישראלי."

 

רק ילד שיוכח כי הינו בנו הביולוגי של אזרח ישראלי, תותר כניסתו לישראל.

משרד הפנים אינו מעניק מעמד ליילודים, במסגרת הליכי פונדקאות חו"ל, ללא פנייה לבתי המשפט לענייני משפחה, בבקשה להוכחת אבהות/אימהות גנטית.

 

ההליכים מתבצעים בבית המשפט בישראל, שצד להליך הינו משרד הפנים.

 

חוסר ניסיון בטיפול הבאת היילוד לישראל, עלול לגרום הוצאות מיותרות ועוגמת נפש להורים המיועדים ולרך הנולד, שיבואו לידי ביטוי בהמתנה ממושכת בארץ זרה, עד להנפקת מסמכי הנסיעה (תעודת מסע/דרכון) הישראליים.

 

חשוב ביותר להסתייע בשירותיו של עו"ד בעל ניסיון בטיפול מול משרד הפנים ובתי המשפט המוסכמים בעניין.

 

משרדנו מלווה את ההורים המיועדים בהליכי פונדקאות בחו"ל באמצעות עו"ד דנה מגדסי.

 

לעו"ד מגדסי, ניסיון רב בטיפול מול משרד הפנים, הסדרות מעמד ואזרחויות. ניסיון זה יסייע ללקוחותינו בהנפקת דרכון/תעודת מסע ישראלית לילוד וכניסתו המהירה לישראל, לאחר לידתו.