עריכת הסכמי ממון בין בני זוג

הסכם ממון / הסכם חיים משותפים / הסכם זוגיות

מהו הסכם ממון?

 

ההסכם ממון הינו הסכם אשר נועד להסדיר, בתחילת הקשר הזוגי, את מערכת היחסים הרכושנית והכספית בין בני הזוג. השימוש בהסכם יגיע במידה והזוגיות לא עולה יפה ובני הזוג מחליטים להיפרד.

מה היתרונות לעריכת הסכם ממון?

הסכם הממון יכול למנוע מצב של ניהול הליכים משפטיים קשים הסבים סביב נושאי הרכוש, בעת הגירושין, היה וחלילה בני הזוג יתגרש/ ייפרדו .

להסכם הממון יתרון נוסף והוא העובדה שעל פי חוק יחסי ממון בין בני זוג יש לחכות עד לפקיעת הנישואין דהיינו קבלת הגט או חלילה מות אחד הצדדים עד לחלוקת הרכוש שנצבר ע"ש אחד מבני הזוג בלבד. עובדה זו גורמת לא פעם לכך שאחד הצדדים משתמש בנושא הגט כבקלף מיקוח ומעכב אותו על מנת לגרום לצד השני להיכנע לתכתיביו.

בהסכם ממון ניתן ורצוי לקבוע כי החלוקה הרכושית תתבצע מיד עם פירוד הצדדים, וללא קשר לקבלת/ מתן הגט עצמו.

למי מיועד הסכם ממון?

הסכם ממון אינו מיועד רק עבור בני זוג עשירים, אם כי מכיוון שקשר הנישואין יוצר חיובים משפטיים של הבעל והאשה זה כלפי זה, כורכים בתוכם הגירושין גם סיכון כלכלי, ולאנשי העסקים שביניכם גם סיכון עסקי. כפי שנאמר "מרבה נכסים מרבה דאגה".

נכון הוא שמאבקים סביב נושא הרכוש אופייניים בעיקר במקרים שאחד הצדדים הביא עימו מלכתחילה לקשר הנישואין רכוש רב (לעיתים בצורה משמעותית) מהצד השני, או כאשר אחד הצדדים הינו איש עסקים, ולחילופין כאשר אחד הצדדים לפחות כבר חווה על בשרו או בקרב בני משפחתו הקרובה סיפור גירושין.

יחד עם זאת, גם זוגות ששני בני הזוג החלו את המערכת הזוגית ללא ממון, יתכן כי התעשרו במהלך השנים או ירשו ירושות, שאין להם רצון לחלוק עם בני זוגם, במקרה של פרידה.

 

כיצד לאשר סכם הממון?

זוגות אשר עורכים הסכם ממון לפני הנישואין צריכים לאשרו בפני נוטריון או בפני בית המשפט לענייני משפחה.
באם ההסכם נערך לאחר שהצדדים נישאו זה מכבר, יש להביא ההסכם לאישור בית המשפט לענייני משפחה אליו משתייכים הצדדים, על פי אזור מגוריהם.

בזמן האישור מוודא בית המשפט כי הצדדים ערכו את ההסכם מרצון, הבינו את משמעויותיו וחתמו עליו מרצונם חופשי.

 

אם צד להסכם הממון  אינו דובר עברית ברמה מספקת, על מנת להבין את האמור בו, חובה על בני הזוג לתרגם את ההסכם לשפה המובנת לשני הצדדים, אפילו יהיו שני העתקים לחוזה בשתי שפות.

 

האם ניתן לשנות הסכם ממון לאחר שאושר?

ניתן לערוך בהסכמה שינויים בהסכם הממון אך כל שינוי דורש את אישור בית המשפט.

 

האם ניתן לבטל את הסכם הממון לאחר שאושר?

לאחר שההסכם מאושר ניתן לבטלו רק אם המבקש את הביטול מוכיח כי נפל פגם בכריתת ההסכם כגון טעות, עושק, או כפיה.

 

הסכם זוגיות וחיים משותפים

לאחרונה אנו עדים לתופעה בה בני זוג מעורבים, זר וישראלי או בני זוג מאותו מין שאינם מעוניינים או אינם יכולים להינשא (מפאת החוק בישראל) ואלו מעוניינים להסדיר את עניינם הרכושניים בהסכם לחיים משותפים, הסכם זוגיות , הסכם ממון.

מטרתם של הסכמים אלו, היא להסדיר את העניינים הרוכשים כאשר לעיתים נוסף בהם אלמנט של מחויבות לזוגיות והדדיות בחיי הנישואים.

המלצתנו היא לערוך הסכם זוגיות / הסכם ממון כאשר מדובר בזוג מעורב (זר/ה וישראלי/ת). במרבית המקרים, מצבו הכלכלי של הישראלי איתן, אנו ממליצים לבן הזוג הישראלי להגן על האינטרס הכלכלי שלו ולהתיר את רכושו אצלו במידה ובני הזוג נפרדים.

בנוסף ההסכם מהווה ראיה חיצונית נוספת (הנדרשת למשרד הפנים להוכחת כנות הקשר) לחיים המשותפים ולדרך המשותפת.

 מבחן הזמן- משך הזמן בו חיים בני הזוג יחד

בית המשפט נותן משקל רב לפרק הזמן שזוג ידועים בציבור חיו יחד וכן לאופי הזוגיות שלהם השופטים מתייחסים לשני פרק זמן עיקריים:

א. פרק הזמן הראשון שבו הם עדיין בשלב ההיכרות - הוא שלב בחינת היחסים ויתכן כי עדיין אין גמירות דעת ביחסיהם ולכן בפרק זמן זה, בכפוף לנסיבות המקרה, הנטייה היא שלא תחול חזקת השיתוף.
ב. פרק הזמן השני - ככל שעוברות השנים ויחסיהם הופכים להיות הרמוניים ובית המשפט ראה בהם, לפי נסיבות העניין, שיש בהם גמירות דעת, על אף שהדבר לא מוסדר פורמלית, תחול חזקת השיתוף ויתכן שגם תחול על נכסים שנרכשו קודם לכן.

לגבי נכסים שנרכשו לפני שהידועים בציבור הכירו, ככל הנראה לא תחול בעיקרון חזקת השיתוף אך כל מקרה יבחן לגופו.


חוק יחסי ממון בין בני זוג קובע כי נכס שנרכש על ידי אחד מבני הזוג לפני הנישואין, אינו נכנס למסגרת איזון המשאבים, ותהיה תקופת הנישואין ארוכה ככל שתהיה.

מכאן ניתן להסיק די אותו הדין שחל על זוגות נשואים חל על ידועים בציבור.

לעומת זאת, יש הסוברים שגם רכוש נפרד של הצדדים, מלפני הנישואין או מלפני היותם ידועים בציבור - גם הוא משותף וזאת מתוקף הסכם מכללא. הסכם זה נלמד מחיים משותפים, הרמוניים וממושכים. כאן נדרשות הוכחות יותר כבדות משקל לגבי כוונת השיתוף.

 ידועים בציבור חד מיניים

בפסיקה המאוחרת נקבע כי זוגות ידועים בציבור הוכרו כשווים לזוגות נשואים. אולם הכוונה הייתה לידועים בציבור בני מינים שונים.

בפס"ד דנילוביץ' (דובר על עובד חברת תעופה שביקש לקבל הטבה בכרטיסי טיסה לבן זוגו כאשר חברת התעופה נתנה כרטיסי טיסה בחינם לאישה בעל של עובדיה) באותו מקרה נקבע תקדים לגבי זוגות חד מיניים, ומכאן ואילך גם זוגות מאותו מין נחשבים כידועים בציבור על פי המבחנים הבאים: שניהם מנהלים משק בית משותף, שניהם מקיימים תא משפחתי ושניהם חיים במסגרת חברתית שיסודה בחיי שיתוף ואחווה.

בית המשפט פסק באותו המקרה כי צריך להיות שוויון בין המינים ולכן הסיקו שמדובר בהפליה כאשר הסוג האחד זוכה בטובת הנאה והשני נפסל, כשהמדובר בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

נשמח לסייע לכם בהכנת הסכם הזוגיות/הסכם ממון , ליצירת קשר עם משרדנו 0523509942.

אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא אלא לתת מידע כללי בלבד.