מעצר אזרח זר השוהה שלא כדין בישראל ושחרורו ממשמורת

זר השוהה בישראל, מעבר לתקופת האשרה שהונפקה לו, מסתכן במעצרו והרחקתו מישראל, מבלי שיוכל לשוב ארצה לתקופה ארוכה מאוד.

לאחר מעצרו של הזר, ניתן להגיש בקשה לשחרורו ממשמורת. הבקשה תוגש אל ממונה ביקורת הגבולות, במשרד הפנים, לשחרר את הזר ממשמורת, בתנאי ערבות מסוימים, שיבטיחו עזיבתו את ישראל מרצון, לאחר תום תקופת השחרור בערובה.

אם ממונה ביקורת גבולות לא השתכנע שניתן לשחרר את הזר ממשמורת, בשל חשש כי לא יעזוב את ישראל בתום תקופת הארכה שניתנה לו, יאשר את צווי ההרחקה והמשמורת והזר ישהה במתקן כליאה המיועד לאזרחים זרים, השוהים בישראל שלא כדין וזאת עד להרחקתו מישראל.

מקסימום 72 שעות לאחר מעצרו, יובא האזרח הזר בפני שופט של בית הדין לביקורת משמורת. בית הדין יבדוק האם הזר נעצר כדין והאם ניתן לשחרורו ממשורת עד למועד הרחקתו מישראל.

משרדנו טיפל במאות מקרים של שחרור ממשמורת על ידי בית הדין לביקורת משמורת, במקרים המתאימים.

המקרים בהם יתכנו שחרורים ממשמורת:

  • עובד סיעודי שמועסק אצל מעסיק סיעודי בעל היתר העסקה אולם לא טרח להסדיר מעמדו בישראל תקופה ארוכה.
  • בן זוג של אזרח ישראלי, שקיימות הוכחות רבות לקשר הזוגי בין השניים אולם מסיבה זו או אחרת לא הספיקו בני הזוג לפנות למשרד הפנים בבקשה להכיר בהם כבני זוג.
  • בן זוג של אזרח ישראלי, שהזניח הטיפול בהארכת אשרת השהייה של בן הזוג הזר, אם מטעמים של הזנחה, טעמים כלכליים או פרידה זמנית.
  • פליטים.
  • קורבנות סחר בנשים וקורבנות סחרר בבני אדם.
  • אזרח זר הממתין להחלטה בעניין ערר שהוגש בעניינו (לרוב נטול לשיקול דעת הדיין בבית הדין להתרשם האם הזר אכן יצא מישראל במידה והערר שהגיש ידחה).
  • אזרח זר המצוי במשמורת זמן רב ואין צפי להרחקתו מישראל בקרוב.
  • אזרח זר שהינו עד או קורבן לעבירה פלילית ומעוניין לשתף פעולה עם רשויות האכיפה.

על החלטות בית הדין לביקורת משמורת ניתן להגיש ערעור מנהלי לבית המשפט המחוזי, אשר יבדוק את סבירות החלטת בית הדין, לאשר את צו המשמורת.

למשרדנו ניסיון רב מאוד בשחרור ממשמורת של אזרחים זרים שנעצרו בשל שהייה לא חוקית בישראל.

אם נעצר לכם עובד זר או מכר שהינו אזרח זר, אנא צרו קשר באופן מידי עם משרדנו ואנו נגיע אל האזרח הזר למתקן המשמורת בו הוא עצור, נשמע את העובדות ונמליץ על דרכי פעולה וטיפול במקרה.