התרת נישואין

בני זוג, שאינם בני אותה דת או בני זוג מאותו המין, אינם יכולים להינשא בישראל.

למרות זאת, משרד הפנים יכיר בבני זוג כאלו, לצורך רישום הנישואין, אם יינשאו מחוץ לישראל.

לאחר הנישואין ועם קבלת תעודת נישואין מחו"ל, המאומתת על ידי חותמת אפוסטיל, ירשום משרד הפנים את הזוג כנשוי ורישום זה ישפיע על סטטוס האזרח הישראלי בכל רשויות המדינה הרלוונטיות (ביטוח לאומי, מס הכנסה, רווחה ועוד...)

כאשר נישואים, שנערכו בחו"ל (להלן: "נישואין אזרחיים") אינם עולים יפה, ניתן להתיר נישואים אלו במדינה בה נישאתם או באמצעות בית המשפט לענייני משפחה בישראל בהליך הקרוי "התרת נישואין".

בקשה להתרת נישואין תוגש לבית המשפט לענייני משפחה, הקרוב למקום מגוריו המשותפים האחרון של בני הזוג. במסגרת הבקשה יוכיחו בני הזוג כי לפחות אחד מהם אינו יהודי. במקרה של בני זוג מאותו המין, אין צורך בהוכחת דת.

בסופו של הליך, האורך כשלושה חודשים (תלוי בבית המשפט ובעומס התיקים על שולחנו של השופט המטפל) יינתן פסק דין התרת נישואין.

עם העתקו הנאמן למקור של פסק דין זה, תפנו למשרד הפנים לצורך שינוי רישום הסטטוס האישי שלכם מנשוי לגרוש.

לצורך הגשת התביעה יש לפנות לעו"ד בעל ניסיון בהגשת תביעות אלו, אחרת עשוי לחלוף זמן רב מאוד ממועד הגשת הבקשה להתרת נישואין ועד למועד קבלת פסק הדין בעניין התרת הנישואין.

למשרדנו ניסיון רב, של שנים רבות ולקוחות רבים, בבקשות להתרת נישואין, בבתי המשפט בכל ישראל.